Digitální transformace pomůže přežít recesi

14.12.22 16:18 Od Rafiullah

Jak se připravit na recesi?

Doporučení pro firmy hovoří především o snižování výdajů, zejména těch nehospodářských. Jak toho ale dosáhnout a zároveň zvýšit efektivitu provozu? S pomocí přichází digitální transformace. Jak se může projevit? Zavedením cloudových řešení, automatizací a využitím snadno přizpůsobitelných řešení SaaS.

Podle prognóz bude rok 2023 obtížnější než rok 2022.

Výkonný ředitel Mezinárodní měnového fondu (MMF), hlavní finanční agentury OSN, předpovídá, že evropskou ekonomiku těžce zasáhne energetická krize způsobená ruskou válkou na Ukrajině.

Jak může pomoci digitální transformace?

Automatizace manuálních a časově náročných úkolů pomocí digitálních nástrojů usnadňuje soustředit se na budování vztahů a péči o vazby s potenciálními i stávajícími zákazníky. "Zvyšuje efektivitu, výkonnost a produktivitu týmů. Díky automatizaci se zlepšuje produktivita a efektivita, obchodní zástupci jsou schopni uzavřít více obchodů než obvykle. Zrychluje se prodejní proces a zároveň se zvyšuje jeho přesnost, čímž se eliminuje riziko lidské chyby. Konzistence dat usnadňuje strategické rozhodování a automatizuje proces reportování." říká Krisztian Farkas ze společnosti Pro Futuro Consulting, která se věnuje implementaci řešení Zoho jako nástroje digitální transformace.


Prodejní proces se skládá z mnoha opakujících se činností, které zabírají značnou část času obchodního zástupce. Společnosti, které se rozhodnou automatizovat prodejní proces, obdrží o 16 % více prodejních poptávek než ty, které tak neučiní.

Kde utrácíme příliš mnoho?

Kde máme nejnižší výnosy v poměru k investovanému času? Který zaměstnanec je efektivní a který méně a proč? Čas dobře placeného člověka, například marketingového nebo obchodního manažera, je drahý, ale takový člověk hraje klíčovou roli při řízení prodeje. Sladí firemní strategie s konkrétními produkty a trhy. Naštěstí lze 10 až 15 % času lidí na klíčových pozicích zautomatizovat použitím dnes již existujících cloudových technologií, které se snadno integrují a přizpůsobují obchodním procesům společnosti. Jak se na to připravit? Přemýšlení o činnostech, které lze automatizovat, je nejefektivnějším způsobem, jak se připravit na skok do digitalizace.

Šetřete - automatizujte!

Jak co nejefektivněji využít čas uvolněný automatizací práce? Odhaduje se, že investice do digitální transformace mohou přinést přínosy v hodnotě troj- až desetinásobku nákladů, a to vše díky vyšší produktivitě práce. Přidanou hodnotou jsou zisky z činností, které zaměstnanci vykonávají v čase, který byl dříve využíván pro práci, jež je nyní automatizována. V případě marketingového nebo obchodního manažera to může znamenat více času na kreativní práci na nových produktových nápadech, dohled nad přímými podřízenými, spolupráci s manažery z jiných funkčních oblastí nebo vývoj nových strategií.

Software typu SaaS.

Ukazuje se, že až 45 % času zaměstnance lze automatizovat šikovným přizpůsobením aktuálně dostupné a ověřené cloudové technologie. Software SaaS navržený pro podnikání výrazně usnadňuje práci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jako je výše popsaný marketingový manažer, i rutinní práci méně kvalifikovaných zaměstnanců.


Cloudový software pronajímaný na bázi předplatného SaaS navíc eliminuje potřebu zákazníků vlastnit nebo provozovat fyzická datová centra a servery. Odhaduje se, že růst přechodu firem na cloudová řešení do roku 2030 zvýší produktivitu v tomto roce až o 3,5 % více než ve scénáři bez cloudových řešení.


A jak jste na tom s digitální transformací vy? Co plánujete, abyste se připravili na recesi, dosáhli úspor nákladů a vyšší produktivity?