Podepište své dokumenty pomocí Zoho Sign

20.04.23 14:23 Od Milad

Hledáte digitální platformu, která vám umožní legálně podepisovat dokumenty, aniž byste museli posílat tuny vytištěných papírů tam a zpět? Zvolte Zoho Sign.

Zoho Sign je kompletní aplikace pro digitální podpis pro firemní uživatele. Pojmy "elektronický podpis" a "digitální podpis" se často používají zaměnitelně. Elektronické podepsání dokumentu však znamená pouze přidání digitálního obrazu vlastnoručního podpisu, který lze snadno zfalšovat. Nástroje pro digitální podpis, jako je Zoho Sign, používají kryptografickou technologii, při níž matematické algoritmy generují jedinečné klíče. Tyto klíče se používají k připojení, zašifrování a identifikaci podepisující osoby digitálního dokumentu a poté se porovnávají za účelem určení pravosti dokumentu a podepisující osoby. Zoho Sign není jen o podepisování, odesílání a správě dokumentů. Pomáhá ověřovat identitu podepisující osoby, přijímat platby, podepisovat dokumenty s nejvyšší úrovní shody a zabezpečení.
 
Zoho Sign je služba poskytovaná jako samostatné řešení nebo jako součást Zoho One, kompletního podnikového operačního systému. V obou případech je možná integrace s takzvanými kvalifikovanými poskytovateli důvěryhodných služeb v EU (QTSP), jako jsou Uanataca, InfoCert a Signicat, a také s eID Easy, agregátorem důvěryhodných služeb v Evropě, který nabízí kvalifikované podpisové služby založené na eID podle země/regionu bydliště příjemce. Proč je tato integrace důležitá?

Ne každý elektronický podpis je kvalifikovaným podpisem. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy o službách vytvářejících důvěru a elektronické identifikaci rozlišujeme tři typy elektronického podpisu:

Jednoduchý elektronický podpis, při němž jsou data v elektronické podobě připojena nebo logicky spojena s jinými daty v elektronické podobě a který podepisující osoba používá jako podpis.

 

Zaručený elektronický podpis - typ elektronického podpisu, který splňuje následující požadavky:

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou;

2. umožňuje identifikaci podepisující osoby;

3. je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která může podepisující osoba používat s vysokou mírou důvěry pod svou výhradní kontrolou, a je spojen s podepsanými daty takovým způsobem, aby byla rozpoznatelná jakákoli následná změna.

 

Qualified electronic signature and electronic seal in accordance with the eIDAS Regulation - eIDAS is the commonly used name of the EU Regulation 910/2014 on electronic identification and trust services in electronic transactions on the EU internal market. These are standard rules applicable in all European Union Member States since July 1, 2016, which ensure a consistent legal structure in the field of trust services (e.g. electronic signatures) and electronic identification. In the European Union, only a legally qualified signature is considered equivalent to a handwritten signature. A qualified electronic signature should be issued by one of the Qualified Trust Service Providers (QTSP).

 

Zoho Sign offers the ability to sign documents with your own qualified signature certificate through native integration with services provided by Qualified Trust Service Providers (QTSP). Key benefits?

 

  • The highest level of eIDAS compliance

  • Legally equivalent to signing documents with pen and paper

  • Documents signed with this method are timestamped with the trusted document for an additional level of security and non-repudiation

These integrations are available to all Enterprise license users.